22 de maig de 2015

Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de Circo (FEADPC)

Una gran noticia per els Professionals del Circ !!!

En un acte celebrat dins la Fira Trapezi, signen l’acta fundacional les associacions d’Andalusia, Comunitat Valenciana, Galícia i Catalunya.


Dissabte 9 de maig, i acollits per la Fira Trapezi de Reus, les associacions de professionals de circ ACA (Andalucia), APCCV (Comunitat Valenciana), APCG (Galicia) i l’APCC, Catalunya van signar l’acta fundacional i els estatuts de la Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de Circo (FEADPC).

Les quatre associacions van recuperar una situació que havia quedat parada ara fa dos anys per qüestions administratives.

La FEADPC, hereva de l’antiga Circored, busca ser interlocutor amb el Ministerio de Cultura per a qüestions d’interès de tot el sector a l’estat espanyol, alhora que s'espera que sigui una plataforma d’intercanvi i aprofitament de sinèrgies entre els participants en millora del sector del circ professional.

A la reunió van assistir també com a convidats ArteKale, del País Basc, que estan estudiant com incorporar-se. La FEADPC té voluntat de créixer, amb l’entrada d’altres associacions professionals de l’estat que vulguin apuntar-se.

Actualment l’APCC ocupa la presidència, a través de la membre de junta Elena Zanzu. És previst celebrar la propera assemblea a la tardor.