30 de novembre de 2016

Escola Prepartòria de Circ Saltimbanqui.


ESCOLA PREPARATÒRIA DE CIRC

Iniciació en les Arts del Circ amb una durada anual, ens permet fer una descoberta i/o un aprenentage de forma continuada i rigurosa, per aquells participants que hagin provat alguna tècnica de circ i vulguin aprofundir en les tècniques base o aquells que es volen preparar per presentar-se a les proves d'accès de les escoles professionals de circ. També per aquells que volen probar si dedicar-se professionalment al circ.

Gener a Juny 2017.
Dilluns a Divendres de 9h a 13h
Edats entre 16 i 30 anys.

Objectius
- Aconseguir la preparació física necessària.
- Dotar d'una bona col·locació corporal.
- Adquirir coneixements bàsics i homogenis en les diferents disciplines circenses.
- Descobrir les nostres habilitats i limitacions.
- Realitzar pràctiques escèniques.
- Participar en la creació i estrena d'un espectacle de circ al final del curs.


Tècniques de Circ
Acrobàcia, Equilibris Acrobàtics, Malabars, Verticals, Equilibris sobre Objectes,
Clown, Teatre Gestual i Trapezi.

Altres matèries:Monogràfics d'altres tècniques, preparació física, flexibilitat, col·locació corporal, seguretat, teoria...
Inscripció i Requisits
  • Omplir i entregar el Formulari d'inscripcióFormulari CAT - Formulario ES
    (Personalment a l'escola o via e-mail a: escoladecircsaltimbanqui@gmail.com
  • Fotocòpia del DNI / NIE o Passaport.
  • Fotocòpia de la Targeta Sanitària Espanyola / Europea / Assegurança Privada.
  • 2 fotos carnet (en paper).

    Entrevista personal a l'Escola de Circ Saltimbanqui.
No es realitzen proves d'accès.
No cal tenir expèriencia prèvia.
Inscripcions obertes trimestralment.

Preu Escola Preparatòria de Circ
Preu trimestral: 650 €
Assegurança 30 € anuals (cobertura Gener/Juny). 

Més informació i/o aclarir qualsevol dubte a: escoladecircsaltimbanqui@gmail.com